Gabiónové koše so špirálovými spojkami, veľkosť očka 100 x 100 mm

Gabiónové koše so špirálovými spojkami, veľkosť očka 100 x 100 mm

Gabiónové koše so špirálovými spojkami vyrobené spoločnosťou Van Merksteijn vynikajú stabilitou a trvácnosťou. Táto vysoká kvalita je zabezpečená použitím tých
najkvalitnejších materiálov a ich starostlivým spracovaním pri využití najpokrokovejších výrobných techník.
Gabiónové koše s očkom 100 x 100 mm sú cenovo najvýhodnejším riešením na vytvorenie pevnej protihlukovej steny a sú vhodné aj na spevnenie svahov a brehov.
Praktický modulárny systém umožňuje priestorovo úsporné skladovanie a jednoduchý a cenovo efektívny transport.

Technické špecifikácie:

  • Drôty: 2 x ø 4,5 mm
  • Veľkosť očka: 100 x 100 mm
  • Špirálové spojky: 4,5 mm (1 závit na 100 mm)
  • Rozpera: 5,0 mm
  • Pevnosť v ťahu: 600 – 650 N/mm2
  • Veľkosti košov: 100 x 50 x 50 cm, 100 x 50 x 100 cm, 200 x 50 x 50 cm,
   200 x 50 x 100 cm, 200 x 100 x 100 cm

  Možné spôsoby zloženia:

  • Gabiónový kôš A = úvodný kôš, uzatvorený zo všetkých strán
  • Gabiónový kôš B = pripájací kôš, 1 stranový panel je vypustený
  • Gabiónový kôš C = úvodný panel, panel na dne je vypustený
  • Gabiónový kôš D = pripájací kôš, 1 stranový panel + panel na dne je vypustený

  Montáž:

  • Spojte spodný panel dna a bočný panel špirálovými spojkami.
  • Spojte deliace steny so spodným panelom pomocou špirálových spojok.
  • Vytočte hore bočné panely a tiež ich spojte špirálovými spojkami.
  • Primontujte rozpery po vyplnení 1/3 – 2/3 koša.
  • Po vyplnení gabiónových košov pripojte veká pomocou špirálových spojok.

  Buďte opatrní: pri používaní špirálových spojok sa presvedčite, že ste pripevnili aj priľahlé prvky koša.
  Nakoľko máme trvalú snahu o optimalizáciu pomeru ceny a kvality nami dodávaných výrobkov, sú vyššie uvedené rozmery a technické riešenia predmetom priebežných zmien a technické detaily preto doporučujeme konzultovať s dodávateľom.