Mobilný plot

Mobilný plot

Mobilné ploty spoločnosti Van Merksteijn vynikajú stabilitou a trvácnosťou. Táto kvalita je zabezpečená použitím tých najkvalitnejších materiálov a ich starostlivým spracovaním
pri využití najpokrokovejších výrobných techník. Mobilný plot je extrémne odolný voči vandalizmu a zváranie styčných plôch oceľových drôtov zabezpečuje vysoký bezpečnostný štandard.

Technical specifications:

 • Mobilný plot: 3500 x 2000 mm (nominálny rozmer)
 • Privarenie: Obvarenie po celom obvode

Možnosti povrchovej úpravy:

 • Vopred pozinkované (40-60 g Zn / m2) pred zváraním

Príslušenstvo:

 • 1- krídlová mob. bránka malá + pánty
 • 2- krídlová mob. brána
 • 1- krídlová mob. brána + pánty a koliesko
 • Štandardný betónový podstavec
 • Plastový podstavec
 • Spona mob. dielcov Standard
 • Spona Heavy Duty
 • Vzpera pre diel mobilného plotu
 • Kolík kotviaci pre vzperu HDG
 • Nepriehľadná krycia fólia

Nakoľko máme trvalú snahu o optimalizáciu pomeru ceny a kvality nami dodávaných výrobkov, sú vyššie uvedené rozmery a technické riešenia predmetom priebežných zmien a technické detaily preto doporučujeme konzultovať s dodávateľom.